การรถไฟ เพิ่มอีก 15 ขบวน พร้อมรองรับคนกลับบ้าน ช่วงสงกรานต์

Publish 2019-04-03 11:37:49


การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินขบวนรถพิเศษรถนั่งชั้น 3 ไป - กลับ เพิ่มอีก 15 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายอีสาน ทั้งเที่ยวไปและกลับ ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 

 

นำรถนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2, รถนั่ง/นอนพัดลม ชั้น2, รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมกับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ที่ถูกจองเต็มไปแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562

 ประชาชนสามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ 0 2621 8701 ต่อ 5229

 

 

ขอบคุณเพจ ไทยคู่ฟ้า